Nowoczesny Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi - NFZ

Poród w Łodzi - Okulistyka - Ginekologia - Położnictwo - Ortopedia- Medycyna estetyczna

Neurologia

Jednostka chorobowa Opis badania Kod badania Cena Termin oczekiwania
Ceroidolipofuscynoza neuronalna typu 1 Analiza sekwencji eksonów 2 i 5 genu PPT1
pełny opis...
NEURO-1 260,- do 2 tygodni
Ceroidolipofuscynoza neuronalna typu 2 Analiza sekwencji eksonów 5 i 6 genu TPP1
pełny opis...
NEURO-2 260,- do 2 tygodni
Dystonia torsyjna typu 1 Analiza sekwencji eksonu 5 genu TOR1A
pełny opis...
NEURO-3 280,- do 2 tygodni
CADASIL - mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią Analiza sekwencji eksonów 3 i 4 genu NOTCH3
pełny opis...
NEURO-4 300,- do 3 tygodni
CADASIL - mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią Analiza sekwencji eksonów 2, 6, 8 i 11 genu NOTCH3
pełny opis...
NEURO-5 750,- do 3 tygodni
Hipomagnezemia Analiza sekwencji eksonów 1-5 genu CLDN16
pełny opis...
NEURO-6 950,- do 4 tygodni
Miopatia, hipotonia Analiza sekwencji wszystkich regionów kodujących genu ACTA1
pełny opis...
NEURO-7 900,- do 4 tygodni
Miopatia, hipotonia Analiza sekwencji eksonów 1-7 genu TPM2
pełny opis...
NEURO-8 800,- do 4 tygodni
Adrenoleukodystrofia Analiza sekwencji wszystkich regionów kodujących genu ABCD1
NEURO-9 1250,- do 4 tygodni
Zespół Angelmana Analiza sekwencji wszystkich regionów kodujących genu UBE3A
NEURO-10 900,- do 4 tygodni
Okresowe porażenie hipokaliemiczne Analiza sekwencji eksonów 11 i 30 genu CACNA1S
NEURO-11 350,- do 2 tygodni
Okresowe porażenie hipokaliemiczne Analiza sekwencji eksonu 12 genu SCN4A
NEURO-12 280,- do 2 tygodni
Dystrofia mięśniowa Duchenne-Beckera Identyfikacja rozległych delecji/insercji genu DMD - metoda MLPA; P034 i P035
NEURO-13 700,- do 5 tygodni
Choroba Canavana Identyfikacja mutacji p.Tyr231*, p.Glu285Ala, p.Ala305Glu genu ASPA
NEURO-14 400,- do 3 tygodni