Nowoczesny Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi - NFZ

Poród w Łodzi - Okulistyka - Ginekologia - Położnictwo - Ortopedia- Medycyna estetyczna

Ortopedia

Jednostka chorobowa Opis badania Kod badania Cena Termin oczekiwania
Kostniakochrzęstniaki w zespole włosowo-nosowo-palcowym Analiza sekwencji całego regionu kodującego gen EXT1
ORT-1 1700,- do 4 tygodni
Kostniakochrzęstniaki w zespole włosowo-nosowo-palcowym Analiza sekwencji eksonów 1-5 genu EXT1
ORT-2 800,- do 3 tygodni
Hipofosfatazja Analiza sekwencji eksonów 5, 6, 9, 10, 12 genu ALPL
ORT-3 780,- do 3 tygodni
Achondroplazja Analiza sekwencji eksonu 10 genu FGFR3
ORT-4 280,- do 2 tygodni
Achondroplazja Analiza sekwencji eksonów 11-13 oraz 15-17 genu FGFR3
ORT-5 980,- do 4 tygodni
Wrodzona łamliwość kości Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu COL1A1
ORT-6 4000,- do 6 tygodni
Karłowatość diastroficzna Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu SLC26A1
ORT-7 650,- do 3 tygodni
Zespół Buschkego-Ollendorff Analiza sekwencji eksonu 1 genu LEMD3
ORT-8 520,- do 2 tygodni
Zespół Buschkego-Ollendorff Analiza sekwencji wszystkich regionów kodujących genu LEMD3
ORT-9 1300,- do 4 tygodni
Zespół ADULT Analiza sekwencji całego genu TP63
ORT-10 2100,- do 4 tygodni
Zespół ADULT Analiza sekwencji eksonów 5-8 genu TP63
ORT-11 650,- do 2 tygodni
Zespół ADULT Analiza sekwencji eksonów 13-14 genu TP63
ORT-12 350,- do 2 tygodni
Zespół Al-Awadi/Raas-Rothschild/Schinzel Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu WNT7a
ORT-13 800,- do 4 tygodni
Zespół McCune`a-Albrighta Analiza sekwencji najczęściej występujących mutacji: p.D190MfsX14, p.R166C, c.435 + 1G>A genu GNAS
ORT-14 500,- do 3 tygodni
Zespół McCune`a-Albrighta Analiza sekwencji całego genu GNAS
ORT-15 2000,- do 4 tygodni
Brachydaktylia typu A2 Analiza sekwencji całego genu GDF5
ORT-16 750,- do 4 tygodni
Brachydaktylia typu B Analiza sekwencji eksonów 8 i 9 genu ROR2
ORT-17 750,- do 4 tygodni
Brachydaktylia typu C Analiza sekwencji całego genu GDF5
ORT-18 750,- do 4 tygodni
Brachydaktylia typu D Analiza sekwencji całego genu HOXD13
ORT-19 720,- do 4 tygodni
Brachydaktylia typu E Analiza sekwencji całego genu HOXD13
ORT-20 720,- do 4 tygodni
Cherubinizm Identyfikacja najczęściej występujących mutacji w genie SH3BP2 ( Pro418, Arg415, Gly420)
ORT-21 320,- do 3 tygodni
Dysplazja tanatoforyczna typu I Identyfikacja 2 najczęściej występujących mutacji w genie FGFR3 (Arg248Cys, Tyr373Cys )
ORT-22 350,- do 2 tygodni
Dysplazja tanatoforyczna typu II Identyfikacja mutacji Lys650Glu w genie FGFR3
ORT-23 290,- do 2 tygodni
Zespół Marfana Sekwencjonowanie eksonów 24-32 genu FBN1
OKUL-5 2000,- do 4 tygodni