Nowoczesny Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi - NFZ

Poród w Łodzi - Okulistyka - Ginekologia - Położnictwo - Ortopedia- Medycyna estetyczna

Wieloukładowe

Jednostka chorobowa Opis badania Kod badania Cena Termin oczekiwania
Zespół CHARGE Analiza sekwencji eksonów 15, 16, 32 i 33 genu CHD7
WUK-1 520,- do 3 tygodni
Zespół Townes`a-Brocksa Analiza sekwencji wszystkich regionów kodujących genu SALL1
WUK-2 800,- do 3 tygodni
Zespół BOR (oskrzelowo-uszno-nerkowy) Analiza sekwencji wszystkich regionów kodujących genu EYA1
WUK-3 1700,- do 4 tygodni
Zespół Crouzona Identyfikacja mutacji Cys342, Tyr340, Ser354, Tyr328, Ser347, Gln289, Lys292, Trp290, Lys526, Ala337 genu FGFR2
WUK-4 500,- do 4 tygodni
Zespół Apert`a Identyfikacja najczęściej występujących mutacji: S252W i P253R w genie FGFR2
WUK-5 280,- do 2 tygodni
Zespół LEOPARD Identyfikacja obecności mutacji N58D w genie PTPN11
WUK-6 280,- do 2 tygodni
Zespół LEOPARD Analiza sekwencji wszystkich eksonów genu PTPN11
WUK-7 2000,- do 4 tygodni