Nowoczesny Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi - NFZ

Poród w Łodzi - Okulistyka - Ginekologia - Położnictwo - Ortopedia- Medycyna estetyczna

Niepłodność, ginekologia

Jednostka chorobowa Opis badania Kod badania Cena Termin oczekiwania
Badanie kariotypu limfocytów z krwi obwodowej Hodowla limfocytów krwi obwodowej oraz jakościowa i ilościowa ocena ich kariotypu, wykonana klasycznymi technikami cytogenetycznymi
KAR-1 400,- do 4 tygodni
Badanie kariotypu z fibroblastów skóry Hodowla fibroblastów skóry oraz jakościowa i ilościowa ocena ich kariotypu, wykonana klasycznymi technikami cytogenetycznymi
KAR-2 800,- do 4 tygodni
Badanie kariotypu z trofoblastu Hodowla komórek trofoblastu oraz jakościowa i ilościowa ocena ich kariotypu, wykonana klasycznymi technikami cytogenetycznymi
KAR-3 900,- do 4 tygodni
Badanie kariotypu z wykorzystaniem techniki mikromacierzy Badanie kariotypu limfocytów krwi obwodowej z zastosowaniem molekularnej metody mikromacierzy CGH
KAR-4 1500,- do 4 tygodni
Nawracające poronienia Identyfikacja mutacji p.Arg534Gln (V Leiden, R506Q) w genie F5 i c.*97G>A (20210G>A) w genie F2
POR-1 300,- do 2 tygodni
Nawracające poronienia Identyfikacja wariantów p.Ala222Val (677C>T) i p.Glu429Ala (1298A>C) w genie MTHFR
POR-2 300,- do 2 tygodni
Nawracające poronienia Identyfikacja mutacji p.Arg534Gln (V Leiden, R506Q) w genie F5 i c.*97G>A (20210G>A) w genie F2 oraz wariantów p.Ala222Val (677C>T) i p.Glu429Ala (1298A>C) w genie MTHFR
POR-3 550,- do 3 tygodni
Nawracające poronienia Identyfikacja haplotypu M2 w promotorze genu ANXA5
POR-4 280,- do 2 tygodni
Niepłodność męska Identyfikacja 8 najczęściej występujących mutacji w genie CFTR w populacji polskiej (F508del, R117H, CFTRdele2,3, G551D, G542X, R553X, IVS8-T + (TG)n, D1152H) oraz innych mutacji występujących w tych eksonach
NP-1 400,- do 2 tygodni
Niepłodnośc męska Badanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (Badanie 6 loci STS zgodnie z zaleceniami EMQN)
NP-2 310,- do 2 tygodni
Niepłodnośc męska Identyfikacja nosicielstwa mutacji o charakterze delecji/duplikacji w genie CFTR - metoda MLPA P091
NP-3 400,- do 4 tygodni