Nowoczesny Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi - NFZ

Poród w Łodzi - Okulistyka - Ginekologia - Położnictwo - Ortopedia- Medycyna estetyczna

Gastroenterologia

Jednostka chorobowa Opis badania Kod badania Cena Termin oczekiwania
Zespół Schwachmana-Diamonda Analiza całego regionu kodującego genu SBDS
ENTERO-1 1300,- do 4 tygodni
Choroba Wilsona Analiza sekwencji eksonów 8, 13, 14, 15 genu ATP7B
ENTERO-2 550,- do 3 tygodni
Niedobór alfa1-antytrypsyny - rozedma płuc, uszkodzenia wątroby Analiza sekwencji eksonów 4, 5, 6 genu SERPINA1
ENTERO-3 450,- do 3 tygodni
Niedobór alfa1-antytrypsyny - rozedma płuc, uszkodzenia wątroby Analiza sekwencji wszystkich regionów kodujących genu SERPINA1
ENTERO-4 600,- do 3 tygodni