Nowoczesny Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi - NFZ

Poród w Łodzi - Okulistyka - Ginekologia - Położnictwo - Ortopedia- Medycyna estetyczna

Prenatalne

Jednostka chorobowa Opis badania Kod badania Cena Termin oczekiwania
Badanie kariotypu płodu z komórek płynu owodniowego Pobranie metodą amniopunkcji oraz hodowla amniocytów z płynu owodniowego, a następnie jakościowa i ilościowa ocena ich kariotypu, wykonana klasycznymi technikami cytogenetycznymi
pełny opis...
KAR-5 720,- do 4 tygodni
Zespół Downa, Edwardsa, Patau, Turnera, Klinefeltera identyfikowany metodą QF PCR Identyfikacja aneuploidii chromosomów 13, 18, 21, X, Y w oparciu o analizę 26 markerów STR metodą QF PCR
pełny opis...
PRE-1 390,- do 4 dni roboczych
Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau, Turnera, Klinefeltera, trisomia chromosomów 9, 16, 22, rozpoznawanie płci, oraz 8 zespołów mikrodelecyjnych TEST NIFTY
PRE-2 2200,- do 9 dni roboczych
Test PAPPA + ocena USG Ocena stężenia białek PAPP-A oraz wolnego B-hCG wraz z USG oceniającym parametry świadczące o ryzyku wystapienia wad wrodzonych
pełny opis...
KRYP-2 400,- 1 tydzień