Nowoczesny Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi - NFZ

Poród w Łodzi - Okulistyka - Ginekologia - Położnictwo - Ortopedia- Medycyna estetyczna

Cytogenetyczne

Jednostka chorobowa Opis badania Kod badania Cena Termin oczekiwania
Badanie kariotypu limfocytów z krwi obwodowej Hodowla limfocytów krwi obwodowej oraz jakościowa i ilościowa ocena ich kariotypu, wykonana klasycznymi technikami cytogenetycznymi
pełny opis...
KAR-1 400,- do 4 tygodni
Badanie kariotypu z fibroblastów skóry Hodowla fibroblastów skóry oraz jakościowa i ilościowa ocena ich kariotypu, wykonana klasycznymi technikami cytogenetycznymi
pełny opis...
KAR-2 800,- do 4 tygodni
Badanie kariotypu z trofoblastu Hodowla komórek trofoblastu oraz jakościowa i ilościowa ocena ich kariotypu, wykonana klasycznymi technikami cytogenetycznymi
pełny opis...
KAR-3 900,- do 4 tygodni
Badanie kariotypu z wykorzystaniem techniki mikromacierzy aCGH Badanie kariotypu limfocytów krwi obwodowej z zastosowaniem molekularnej metody mikromacierzy aCGH
pełny opis...
KAR-4 1500,- do 4 tygodni
Badanie kariotypu płodu z komórek płynu owodniowego Pobranie metodą amniopunkcji oraz hodowla amniocytów z płynu owodniowego, a następnie jakościowa i ilościowa ocena ich kariotypu, wykonana klasycznymi technikami cytogenetycznymi
pełny opis...
KAR-5 720,- do 4 tygodni