Nowoczesny Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi - NFZ

Poród w Łodzi - Okulistyka - Ginekologia - Położnictwo - Ortopedia- Medycyna estetyczna

Kardiologia

Jednostka chorobowa Opis badania Kod badania Cena Termin oczekiwania
Hipercholesterolemia rodzinna Analiza sekwencji wszystkich eksonów genu LDLR
pełny opis...
KARDIO-1 2300,- do 4 tygodni
Hipercholesterolemia rodzinna Analiza sekwencji eksonów 26 i 29 genu APOB
pełny opis...
KARDIO-2 450,- do 3 tygodni
Zespół LEOPARD Identyfikacja obencności mutacji N58D w genie PTPN11
pełny opis...
KARDIO-3 280,- do 2 tygodni
Zespół LEOPARD Analiza sekwencji wszystkich eksonów genu PTPN11
pełny opis...
KARDIO-4 2000,- do 4 tygodni
Hipoplazja lewego serca Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GJA1
pełny opis...
KARDIO-5 430,- do 3 tygodni
Zespół Marfana Sekwencjonowanie eksonów 24-32 genu FBN1
pełny opis...
OKUL-6 2000,- do 4 tygodni
Trombofilia wrodzona Identyfikacja mutacji V Leiden (R506Q) w genie F5 i c.*97G>A (20210G>A) w genie F2
pełny opis...
KARDIO-6 300,- do 2 tygodni
Trombofilia wrodzona Identyfikacja wariantów p.Ala222Val (677C>T) i p.Glu429Ala (1298A>C) w genie MTHFR
pełny opis...
KARDIO-7 300,- do 2 tygodni
Trombofilia wrodzona Identyfikacja mutacji p.Arg534Gln (V Leiden, R506Q) w genie F5 i c.*97G>A (20210G>A) w genie F2 oraz wariantów p.Ala222Val (677C>T) i p.Glu429Ala (1298A>C) w genie MTHFR
pełny opis...
KARDIO-8 550,- do 3 tygodni
Anemia sierpowatokrwinkowa Analiza sekwecji całego regionu kodującego genu HBB
pełny opis...
KARDIO-9 950,- do 3 tygodni
Anemia sierpowatokrwinkowa Identyfikacja mutacji p.Gln39* w genie HBB
pełny opis...
KARDIO-10 280,- do 2 tygodni