Nowoczesny Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi - NFZ

Poród w Łodzi - Okulistyka - Ginekologia - Położnictwo - Ortopedia- Medycyna estetyczna

Okulistyka

Jednostka chorobowa Opis badania Kod badania Cena Termin oczekiwania
Jaskra Sekwencjonowanie całego regionu kodującego gen CYP1B1
pełny opis...
OKUL-1 630,- do 4 tygodni
Jaskra Sekwencjonowanie eksonu 3 genu MYOC
pełny opis...
OKUL-2 350,- do 2 tygodni
Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) Identyfikacja polimorfizmu Y402H w genie CFH
pełny opis...
OKUL-3 260,- do 2 tygodni
Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) Identyfikacja polimorfizmu A69S w genie ARMS2/LOC387715
pełny opis...
OKUL-4 260,- do 2 tygodni
Dysplazja oczno-zębowo-palcowa Analiza sekwencji całego regionu kodującego gen GJA1
pełny opis...
OKUL-5 430,- do 4 tygodni
Zespół Marfana Sekwencjonowanie eksonów 24-32 genu FBN1
pełny opis...
OKUL-6 2000,- do 4 tygodni
Zespół Lowe`a (zespół oczno-mózgowo-nerkowy) / Dent-2 Sekwencjonowanie eksonu 15 genu OCRL
pełny opis...
OKUL-7 320,- do 2 tygodni
Zespół Lowe`a (zespół oczno-mózgowo-nerkowy) / Dent-2 Sekwencjonowanie eksonów 9-14 genu OCRL
pełny opis...
OKUL-8 1250,- do 3 tygodni
Achromatopsja typu 3 Sekwencjonowanie eksonu 10 genu CNGB3
pełny opis...
OKUL-9 300,- do 2 tygodni
Siatkówczak (Retinoblastoma) Analiza sekwencji całego regionu kodującego gen RB1
pełny opis...
OKUL-10 3500,- do 4 tygodni
Siatkówczak (Retinoblastoma) Identyfikacja nosicielstwa mutacji o charakterze delecji/duplikacji w genie RB1 - metoda MLPA
pełny opis...
OKUL-11 400,- do 4 tygodni
Aniridia Sekwencjonowanie całego regionu kodującego gen PAX6
pełny opis...
OKUL-12 2100,- do 4 tygodni
Zespół Axenfelda-Riegera, typ 1 Analiza sekwencji całego regionu kodującego gen PITX2
pełny opis...
OKUL-13 1000,- do 4 tygodni